Ubytovací poriadok

Ubytovací poriadok:Penziónu pri Kaštieli

Zodpovedná osoba: Michal Holečka , Adresa zariadenia: Hlboká 1,Martin

Prevádzka je otvorená počas celého roku.

1. Nástup hostí na pobyt je od 15,30 do 21,30 hod. - prevzatie kľúčov, zapisovanie dokladov, písomná agenda, platenie pobytu.

2. Ukončenie pobytu hostí je do 11,00 hod. - v deň odchodu, opustenie ubytovacích priestorov, odovzdanie kľúčov poprípade hodenia kľúčov do určenej schránky pri hl. vchode do penziónu.

3. Nenoste na izby lyže a snowboardy. Nepohybujte sa v lyžiarskej obuvi po budove. Pred vstupom do budovy si prosím riadne očistite obuv.

4. V objekte je potrebné používať vlastné prezuvky (náhradnú obuv).

5. V celom objekte je prísny zákaz fajčenia.

6. V celom objekte treba od 22,00 do 07,00 hod. dodržiavať nočný pokoj.

7. V čase dlhodobejšieho odchodu z izby je potrebné uzavrieť okná.

8. Za stratu každého kľúča účtujeme 20,- €

9. Prosíme ubytovaných hostí, aby na izby nevodili návštevy (neubytovaných hostí).

10. Neposkytujeme ubytovanie spolu s domácimi zvieratami.

11. V deň príchodu treba skontrolovať stav apartmánu a akékoľvek zavady nahlásiť.

12. Ubytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť pobyt hosťa bez nároku na náhradu za ubytovanie v prípade, ak ubytovaný v ubytovacom zariadení aj napriek výstrahe porušuje dobré mravy alebo inak porušuje ubytovací poriadok.

13. Hlavnú bránu poprosíme za sebou zatvárať.

14. V spoločnej kuchynke udržujte poriadok.

15. Ubytovateľ zodpovedá podľa Občianskeho zákonníka za veci vnesené hosťom do ubytovacieho zariadenia a za škodu, spôsobenú na odložených veciach, len pokiaľ tieto boli uložené na mieste na to vyhradenom. Za peniaze a cenné veci zodpovedá ubytovateľ len vtedy, ak ich prevzal do úschovy (proti vydanému potvrdeniu) podľa Občianskeho zákonníka Všetkým našim hosťom prajeme príjemný pobyt.

V Martine 1.1.2013

Vytvorte si rezerváciu

Rezervačný formulár