Ochrana osobných údajov

Návšteva a prehliadanie

Samotná návšteva a prehliadanie stránok kastielzaturcie.sk nevyžaduje registráciu, ani zadávanie akýchkoľvek osobných údajov. Pri vyplňovaní a odosielaní kontaktných alebo rezervačných formulárov môže byť ich súčasťou niekoľko základných osobných informácií, ktorých ochranu a možné využitie bližšie špecifikujú nasledujúce odstavce. Niektoré údaje, požadované pri vyplňovaní a odosielaním formulárov majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Použitie osobných údajov

Odoslané údaje budú použité len pre internú potrebu prevádzkovateľa a v žiadnom prípade nebudú akýmkoľvek spôsobom (výmena, predaj a pod.) postúpené tretím stranám. Dáta, ktoré nemajú povahu osobných údajov (napr. otázky, komentáre, nápady a názory, vpísané v doplnkovom políčku pri formulári), nie sú považované za informácie dôverného charakteru a prevádzkovateľ serveru kastielzaturcie.sk je oprávnený ich používať alebo zverejňovať bez akýchkoľvek záväzkov voči používateľovi a bez akýchkoľvek nárokov užívateľa voči spoločnosti za účelom zlepšenia činnosti spoločnosti. Vyplnením a odoslaním kontaktných a/alebo rezervačných formulárov súhlasíte so zhromaždovaním a používaním informácii o Vás.

Vytvorte si rezerváciu

Rezervačný formulár